Jurne.pl

za chwilę wracamy...

...polecieliśmy po nowe pomysły

Jurne.pl jest serwisem promującym walory Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Nasz region urzeka bogactwem lokalizacji turystycznych, historycznych, kulinarnych, a urokliwy krajobraz i liczne zabytki przyrody, przemawiają za wyborem Jury na miejsce rodzinnych eskapad i interesujących podróży. Pragniemy, aby rozległy obszar Jury stał się popularną alternatywą dla innych kierunków wyjazdowych. Wierzymy, że nasze zaangażowanie przyczyni się do wzrostu pozycji naszego regionu wśród miłośników rodzimych atrakcji.